Over ons

Caffae MC is een motorclub, maar anders danĀ je waarschijnlijk in gedachten hebt.
We rijden motor en combineren dat met activiteiten op het gebied van kamperen, koffie drinken, musea, sleutelen en levensbeschouwing.

Een bezoek aan de Motorbeurs in Utrecht bracht onze Founders aan het denken over waarom motorclubs vaak geassocieerd worden met begrippen als geweld, onfatsoen enĀ overlast. Dat moet toch ook anders kunnen?
Zodoende ontstond Caffae MC.

Wij rijden motor en combineren dat met onze voorliefde voor koffie, de natuur, kamperen, sleutelen, techniek en (leven)beschouwingen.
Met onze motoren rijden wij bijvoorbeeld naar:

De beste koffiebars in het land
Kampeerterreinen in een natuurrijke omgeving
Lezingen over levensbeschouwelijke onderwerpen
Musea

Overal waar we komen drinken we graag een kopje koffie. Want wij houden van goede koffie.
Caffae MC: Drinking and riding since 2016

Koffie